Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Spušt�?ní vlastních webových stránek

Autor: heret1k <jechm(at)seznam.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 11. 03. 2009

Vytvo�?it si vlastní stránky v phpRS je jednoduché a zvládne to každý. Níže je podrobný postup, krok za krokem, jak na to.

1. Vytvo�?it ú�?et u poskytovatele webu (www.webzdarma.cz)
�?? kliknout na "Nemáte dosud svůj ú�?et?" a postupovat podle jednotlivých kroků
�?? p�?ihlásit se do nov�? vytvo�?eného ú�?tu a p�?esunout se do sekce "Nastavení" a v "Nastavení MySQL" zaškrtnout aktivitu MySQL, pop�?ípad�? zm�?nit si heslo v nastavování MySQL (doporu�?eno)

2. Nahrát soubory na FTP
�?? nejlépe p�?es program Total Commander (ke stažení na www.stahuj.cz)
V Total Commanderu na horní lišt�? kliknout na "Síť", potom na "P�?ipojit se" a "Nové p�?ipojení".
Dále nastavit �??
Relace: [svůj libovolný název]
Hostitel: [název ú�?tu na webzdarma.cz, nap�?. 2009.euweb.cz]
Jméno uživatele: [stejné jako hostitel]
Heslo: [své heslo]
a zaškrtnout "Použít pasivní režim p�?enosu"
�?? p�?ipojit se na tuto vytvo�?enou relaci a nakopírovat soubory z adresá�?e PHPRS na ftp (systém funguje jako klasický průzkumník ve Windows)
�?? soubory phpRS naleznete v sekci "Download", uložte .exe soubor na disk, spusťte jej a nainstalujte

3. P�?i�?azení databáze v phpMyAdmin v nastavení na webzdarma.cz
�?? po p�?ihlášení v phpMyAdmin kliknout vlevo na svůj název
�?? potom kliknout na záložku SQL
�?? vložit textový soubor phprs.sql (z adresá�?e SQL), dále zadat znakovou sadu Latin2 a kliknout na "Prove�?"

4. Zm�?na souboru config.php
�?? nutné zm�?nit pat�?i�?né údaje o webu v souboru config.php, který se nachází v hlavním adresá�?i
�?? zm�?na se provádí op�?t v Total Commanderu, kliknutím na soubor a stisk klávesy F4
�?? údaje zm�?nit v sekci [db server] a [http server], aby odpovídaly webu
�?? zm�?nit dbserver (mysql.webzdarma.cz), dbuser (p�?ihlašovací jméno v phpMyAdmin), dbpass (heslo), dbname (stejné jako dbuser), wwwname (libovolný název stránek), baseadr (adresa stránek), redakceadr (mail)
�?? uložit soubor config.php a potvrdit p�?epsání

5. Nyní jsou stránky v chodu a mohou se upravovat ve webovém rozhraní
�?? adresa pro upravování je [adresa ú�?tu]/admin.html (nap�?. http://2009.euweb.cz/admin.html)
�?? původní nastavení p�?ihlášení je Uživatel: admin, Heslo: heslo
�?? Tip: v tomto admin rozhraní klikn�?te na sekci "úprava bloků" a v kolonce "Menu" klikn�?te na "upravit blok" a do obsahu vložte adresu admin rozhraní (nemusíte potom stále psát tuto adresu do vyhledáva�?e, ale jen kliknete na tla�?ítko v hlavním menu)

deneme bonusu deneme bonusu bonus veren siteler bonus veren siteler