Spušt?ní vlastních webových stránek

Autor: heret1k <jechm(at)seznam.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 11. 03. 2009

Vytvo?it si vlastní stránky v phpRS je jednoduché a zvládne to každý. Níže je podrobný postup, krok za krokem, jak na to.

1. Vytvo?it ú?et u poskytovatele webu (www.webzdarma.cz)
?? kliknout na "Nemáte dosud svůj ú?et?" a postupovat podle jednotlivých kroků
?? p?ihlásit se do nov? vytvo?eného ú?tu a p?esunout se do sekce "Nastavení" a v "Nastavení MySQL" zaškrtnout aktivitu MySQL, pop?ípad? zm?nit si heslo v nastavování MySQL (doporu?eno)

2. Nahrát soubory na FTP
?? nejlépe p?es program Total Commander (ke stažení na www.stahuj.cz)
V Total Commanderu na horní lišt? kliknout na "Síť", potom na "P?ipojit se" a "Nové p?ipojení".
Dále nastavit ??
Relace: [svůj libovolný název]
Hostitel: [název ú?tu na webzdarma.cz, nap?. 2009.euweb.cz]
Jméno uživatele: [stejné jako hostitel]
Heslo: [své heslo]
a zaškrtnout "Použít pasivní režim p?enosu"
?? p?ipojit se na tuto vytvo?enou relaci a nakopírovat soubory z adresá?e PHPRS na ftp (systém funguje jako klasický průzkumník ve Windows)
?? soubory phpRS naleznete v sekci "Download", uložte .exe soubor na disk, spusťte jej a nainstalujte

3. P?i?azení databáze v phpMyAdmin v nastavení na webzdarma.cz
?? po p?ihlášení v phpMyAdmin kliknout vlevo na svůj název
?? potom kliknout na záložku SQL
?? vložit textový soubor phprs.sql (z adresá?e SQL), dále zadat znakovou sadu Latin2 a kliknout na "Prove?"

4. Zm?na souboru config.php
?? nutné zm?nit pat?i?né údaje o webu v souboru config.php, který se nachází v hlavním adresá?i
?? zm?na se provádí op?t v Total Commanderu, kliknutím na soubor a stisk klávesy F4
?? údaje zm?nit v sekci [db server] a [http server], aby odpovídaly webu
?? zm?nit dbserver (mysql.webzdarma.cz), dbuser (p?ihlašovací jméno v phpMyAdmin), dbpass (heslo), dbname (stejné jako dbuser), wwwname (libovolný název stránek), baseadr (adresa stránek), redakceadr (mail)
?? uložit soubor config.php a potvrdit p?epsání

5. Nyní jsou stránky v chodu a mohou se upravovat ve webovém rozhraní
?? adresa pro upravování je [adresa ú?tu]/admin.html (nap?. http://2009.euweb.cz/admin.html)
?? původní nastavení p?ihlášení je Uživatel: admin, Heslo: heslo
?? Tip: v tomto admin rozhraní klikn?te na sekci "úprava bloků" a v kolonce "Menu" klikn?te na "upravit blok" a do obsahu vložte adresu admin rozhraní (nemusíte potom stále psát tuto adresu do vyhledáva?e, ale jen kliknete na tla?ítko v hlavním menu)