Vložení po?ítadla z www.BlueBoard.cz

Autor: heret1k <jechm(at)seznam.cz>, Téma: Tvo?íme web, Vydáno dne: 12. 03. 2009

Každá stránka by m?la mít své po?ítadlo p?ístupů, protože každý majitel webu chce mít p?ehled o tom, jak moc jsou jeho stránky ?asto navšt?vovány.

Velice kvalitní po?ítadlo poskytuje BlueBoard.cz

1. Na stránkách www.blueboard.cz je nutné se zaregistrovat
- uprost?ed hlavní stránky je modrý obdélník, kde si zadáte své p?ihlašovací jméno a e-mail a dále pokra?ujete podle jednotlivých kroků

2. Vytvo?ení po?ítadla
- po p?ihlášení klikn?te vlevo na "Po?ítadla"
- napišt? název svého po?ítadla (zpravidla je stejný jako název stránky, na kterou jej chcete vložit) a klikn?te na "Vytvo?it nové po?ítadlo"
- po?ítadlo se objeví níže a klikn?te na jeho název a dostanete se do nastavení
- vyberte si vzhled svého po?ítadla a zkopírujte do schránky celý text, který je v ráme?ku níže
- tento text vložte na své stránky (v editoru phpRS)

3. Využijte i jiné možnosti z BlueBoard.cz
- BlueBoard.cz nabízí více zajímavých aplikací, které lze využít na svých stránkách (návšt?vní kniha, chat, p?edpov?? po?así, atd.)